Privacy Policy

[vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690588959{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FLAMARK-HOTELS S.R.O. IČ 03081648 se sídlem Klimentov 132 35301 V.Hledsebe Marianske Lazne dále jen: „správce“). 
 2. Kontaktní údaje správce jsou  
 • adresa: Klimentov 132 35301 V.Hledsebe Marianske Lazne 
 • email: catering@balkaneros.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. [/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je 

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

IV. Doba uchovávání údajů 
 1. Správce uchovává osobní údaje  
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).  
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  [/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,  
 • podílející se na zajištění provozu služeb, 
 • zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  [/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690606563{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

Využití souborů cookies na našich stránkách

Soubory cookies jsou malé textové soubory s informacemi, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení, když stránky procházíte. V těchto souborech jsou např. uloženy informace o vašich nastaveních. Slouží především k tomu, aby vám usnadnily používání stránek, případně technicky umožňují jejich fungování. Náš web používá soubory cookies zejména s cílem zajistit uživatelům lepší uživatelský komfort a dále také zajistit a zlepšit výkonnost a funkčnost těchto stránek.

Je třeba uvést, že soubory cookies mohou být uloženy do vašeho zařízení jen tehdy, pokud jim to sami umožníte. K provozu našeho webu používáme různé typy cookies, které si můžete spravovat přímo ve vašem prohlížeči.

Chceme vás ubezpečit, že s pomocí cookies nesbíráme žádné informace umožňující vaši přímou identifikaci. Cookies jsou nicméně nezbytné pro zajištění základních funkcionalit, jako je přihlášení.

V souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění vás tímto informujeme o rozsahu a účelu zpracování cookies.

Jaké cookies používáme?

Na našich stránkách používáme soubory cookies:

 • zajišťující technické funkcionality stránek,
 • umožňující analýzu návštěvnosti a využití webu,
 • používané pro optimalizaci nabídek a pro reklamní účely (včetně remarketingu), měření a cílení reklam.
Cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran

Na našich stránkách též umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

 • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na webových stránkách třetích stran,
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na webových stránkách třetích stran,,
 • k propojení se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook, včetně zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a webových stránkách třetích stran

Prostřednictvím cookies a obdobných identifikátorů dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy na základě předchozí návštěvy uživatele na našem webu.

Nastavení souborů cookies

Nastavení souborů cookies můžete změnit ve svém webovém prohlížeči. Cookies můžete například zablokovat zaškrtnutím možnosti v nastavení prohlížeče, který zakazuje umístění všech nebo některých souborů cookies. Tato nastavení obvykle najdete v menu „Možnosti“ nebo „Preference“ webového prohlížeče. [/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

VI. Vaše práva 
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte  
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.  
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. [/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_bg_image_on_tablet=““ hide_bg_image_on_mobile=““ css=“.vc_custom_1527690611459{background-color: #f7f8f9 !important;}“][vc_column icons_position=“left“][vc_column_text]

VIII.  Závěrečná ustanovení 
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“4em“ alter_height=“none“ hide_on_mobile=““ hide_on_desktop=““ hide_on_notebook=““ hide_on_tablet=““][/vc_column][/vc_row]